diumenge, 30 de novembre de 2008

NOTA DEL BLOC, PRIMERA AVALUACIÓ

ICONOGRAFÍA

Signe
és una realitat perceptible per un o diversos sentits humans que remet a altra realitat que no aquesta present. Consta d'un significant, un significat i un referent produint-se una relació inseparable entre ells denominada significació. El signe lingüístic és una classe e
special d'associació i la més important en la comunicació humana.

Símbol


és la representació perceptible d'una realitat, amb trets associats per una convenció socialment acceptada. És un signe sense semblança ni contigüitat, que solament posseïx un vincle convencional entre el seu significant i el seu denotat, a més d'una classe intencional per a la seva designat. El vincle convencional ens permet distingir al símbol de la icona com de l'índex i el caràcter d'intenció per a distingir-lo del nom. Els símbols són pictografías amb significat propi. Molts grups tenen símbols que els representen; existeixen símbols referents a diverses associacions culturals: artístiques, religioses, polítiques, comercials, esportives, etc.

Icona

és una imatge, quadre o representació; és un signe o símbol que substituïx a l'objecte mitjançant la seva significació, representació o per analogia, com en la semiòtica. En el camp de la informàtica, una icona és un petit gràfic en pantalla que identifica i representa a algun objecte (programa, comando, document o arxiu), usualment amb algun simbolisme gràfic per a establir una associació. Per extensió, el terme icona també és utilitzat en la cultura popular, amb el sentit general de símbol; per exemple, un nom, cara, quadre i inclusivament una persona que és reconeguda per tenir una significació, representar o encarnar certes qualitats.TIPUS D'ARTS

Romànic

És un art cristià i es desenvolupa a Europa Occidental. Neix a França i desde allà s'extendrà a la resta de l´Europa Occidental. El podem considerar com el primer art occidental cristià. Cronològicament abarca dels s. X-XII que correspon al feudalisme. És un art fonamentalment destinat a l'esglèsia .

Serà a través dels camins de pelegrinació com es difon l'art romànic per la resta d'Europa. En aquests moments Santiago de Compostela s'ha convertit després de Roma en centre de pelegrinatge, creant el camí de Santiago que passa per Franca i des allà els diferents pelegrins aniran extenent cap a la nord de la Península Ibérica el romànic. Aquesta pelegrinació sortiran les esglèsies o edificis de pelegrinació de l'atenció del peregrí. El romànic està concevut per a ensenyar als creients.Renaixement


Moviment intel·lectual i estètic dels segles xv i xvi basat en la reivindicació (el renaixement) de la civilització clàssica grecollatina, que comportà la restitució, interpretació i anotació dels textos clàssics, l’assimilació de les idees i els valors que contenen, l’afany d’imitar els seus models literaris, arquitectònics i figuratius amb l’ambició de superar-los, l’exaltació de la dignitat de l’ésser humà i del seu paper a l’univers i una nova ordenació laica de la societat.Durant aquest període es produïren també un conjunt de canvis fonamentals com la introducció de la impremta, que afavorí la circulació ràpida i massiva d’obres i idees; les reformes religioses que s’iniciaren amb Erasme de Rotterdam i Luter i culminaren amb la Contrareforma catòlica; els descobriments geogràfics que permeteren eixamplar el món conegut; la formulació del sistema heliocèntric per part de Copèrnic.

Gotic


Dels segles XII al XV. Època de la reforma del Císter. Més tècniques constructives i menys decoració. Art més humà; el cos és hermós i deixa de ser un instrument de pecat. És un art urbà, es viu a les ciutats, on es viu del comerç i apareix la burgesia. L'exemple per excel·lència de l'arquitectura gòtica és la catedral, encara que també hi ha ajuntament, llotges, etc. (arquitectura civil).
El gòtic es divideix en tres períodes:


  • Període de formació (segona meitat s.XII): arquitectura amb característiques encara romàniques.

  • Període de plenitud (s.XII i s.XIV): màxim esplendor.

  • Període final (s.XV): augmenta extraordinàriament l'ornamentació.PROJECTES MAV

El seu objectiu és conèixer els mitjans audiovisuals que existeixen a l'escola i aprendre a utilitzar-los
Incorporar l'ús dels MAV com a recurs per a les aules.
Aconseguir que l'alumnat assoleixi els coneixements bàsics de llenguatge audiovisual.
Desenvolupar un treball amb les famílies per aconseguir un bon ús dels mitjans.

dilluns, 27 d’octubre de 2008

Holaa :)
bueno este es el nuevo blogg para religión
habeer como va!JAJA

unbesito ^^